Med över ett decennium av kompetens och branscherfarenhet kan vi idag med stolthet erbjuda en professionell service.

LITE OM OSSReliningteknikern Stockholm AB grundades och har sin bas i Järfälla, Stockholm.

Målet är inte att växa snabbt utan istället bygga starka och goda relationer med samarbetspartners.

Vi har en bred kundkrets med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, både kommunala och privata bostadsföretag.  

Med över ett decennium av kompetens och branscherfarenhet kan vi idag med stolthet erbjuda en professionell service.

Vi håller hårt på kvalitet och att kunden ska känna trygghet under och efter projektets gång.

Vi verkar även utanför Stockholmszonen.

 


Skräddarsytt från början till slut.

VÅR VISION

Vi tänker stort och agerar därefter. En grönare framtid är något vi både önskar oss och strävar efter.

Byggsektorn ansvarar idag för en stor del av allt avfall i Sverige, därför är det av största vikt att alla drar sitt strå till stacken.

För att nå dit förstår vi att det handlar om att aktivt tänka på och arbeta miljömedvetet. Vårt team har ett ansvar att följa miljölagar och förordningar.

Att också arbeta tillsammans med beställarens rutiner och krav under projektet.