Nytt från insidan.

När var det senast ni kollade skicket på era rörledningar?

Vi utför rörinspektioner, lokalisering av ledningar, fräsning, rotskärning och relining.

Hjälper dig med det minsta problemet till det största och dom flesta typer av rör.

Relining

 

Metoden går att använda i olika situationer t.ex skadade spill/dagvattenledningar, kabelrör och pumpsystem.


Rörlokalisering


Dåligt uppdaterad ritning eller helt saknar ritningsunderlag.

Skador i ledning men vet inte vart?


Rörinspektion


Årlig inspektion av fastighet eller bostad. Återkommande stopp, lukt eller misstankar om rörskador?


Fräsning


Olika renskättingar för olika ändamål.

Tar bl.a. bort rostbeläggningar, flytspackel och rotpaket.
Vi på Reliningteknikern Stockholm AB ser fram emot nya utmaningar och uppdrag.